Lencana Sekolah

Lencana Sekolah

SMK Kem Terendak

MOTO SEKOLAH

CERGAS, CEKAP, DAN CEMERLANG

MISI SEKOLAH

Bagi merealisasikan Visi Sekolah

semua warga sekolah ini perlu bekerjasama

melaksanakan usaha-usaha berikut :
Berusaha meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian
di dalam peperiksaan PMR dan SPM
terutama mata pelajaran Sains dan Matematik
Meningkatkan disiplin, akhlak mulia dan sahsiah yang baik
di kalangan pelajar-pelajar
Menanamkan semangat sayangkan sekolah,
menghormati guru-guru dan ibu bapa
Menggalakkan pelajar-pelajar
membaca dan berkemahiran komputer
supaya dapat menguasai bidang
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

VISI SEKOLAH

VISI SEKOLAH INI IALAH MELAKSANAKAN PENDIDIKAN YANG

BERKUALITI DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM

BAGI MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERPENGETAHUAN,

BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB

DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA

MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN

KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA MELALUI

KONSEP SEKOLAH PENYAYANG

JAM DAN TARIKH

KALENDAR HARIAN